Du är här: Startsidan / Våra kyrkogårdar / Farliga gravstenar

ÄR DIN STEN LÖS?


Bild: Sven Hellgren


Kyrkogårdsförvaltningens personal kontrollerar regelbundet om gravstenarna är säkert monterade. Om de inte är det så kontaktar de gravrättsinnehavaren, som får avgöra vad han/hon vill göra med den. Sedan några år har riktlinjer tagits fram av Centrala Gravvårdskommittén. Kyrkan har ett fastighetsägaransvar i att se till att kyrkogården är säker för besökare och personal, men det är den enskilda gravrättsinnehavaren som har ansvar för stenen. Nedan kan ni se olika alternativ till hur gravstenarna kan monteras:


MONTERING AV GRAVSTENAR

§ 163-2009: Enligt kyrkorådsbeslut som togs 2009-11-16 så skall GRO:s monteringsanvisningar följas vid ny, om och återmontering av gravstenar. Detta är en arbetsmiljöfråga, och bidrar även till säkerheten för alla som vistas på kyrkogården.

GRO:s  MONTERINGSANVISNING (Gravvårdsfirmornas Riksorganisation)

Kort beskrivning:

Stående gravvård kan uppföras med eller utan stensockel, dold eller synlig, dock skall alltid en så kallad ”GRO SOCKEL” (konisk lättbetongsockel) monteras underst.

Gravvårdens förankring under mark skall vara minst 30 % av vårdens höjd över mark.

Vården skall monteras så att alla delar med lätthet kan demonteras för service eller annat arbete på eller i anslutning till gravplatsen.

Vårdens OLIKA delar (betongsockel, stensockel, textsten och eventuell kapitäl eller pelare)

SKALL VARA SAMMANFOGADE MED ROSTFRIA STÅLDUBBAR.MONTERINGSANVISNINGAR:


A: DOLD SOCKEL "GRO sockel"

Normalt placeras sockeln ca 5 cm under

markytan. Lämplig för stenar som är

maximalt 90 cm höga.


B:    SYNLIG SOCKEL – 16x10 cm i granit.

Granitsockeln är 10 cm hög och placeras

synligt 5 cm under mark. Lämplig för stenar

som är maximalt 90 cm höga.


C:    SYNLIG SOCKEL – 16x16 cm granit.

Lämplig vid mindre marklutning.  Sockeln är

16 sm hög varav 7-9 cm är synlig. Lämplig för

 stenar som är maximalt 100 cm höga.


Alla rättigheter reserverade Örkeneds Församling 2021
Besöksadress Örkeneds Församling Göingegatan 2
Lönsboda
Postadress Örkeneds Församling Box 73 283 02 Lönsboda
Telefon 0479-200 43 E-postadress orkened.forsamling@svenskakyrkan.se