Du är här: Startsidan / Startsidan / Gudstjänst / Nattvarden

Nattvarden

Nattvarden är ett sakrament, en av Jesus Kristus instiftad helig måltid med bröd och vin, vid vilken kyrkan och den enskilde förenas med honom och de troende i alla tider. 


Bild: Sven Hellgren

Svenska kyrkan har ett öppet nattvardsbord. Alla som är döpta i Faderns, Sonens och den heliga Andens namn inbjuds till måltiden. Källa: kyrkoordningen kap 20


Nattvardsutdelandet sker iibland vid altarringen.

Om du har svårt att knäböja går det lika bra att ta emot nattvarden stående.

Du kan också få nattvarden sittande i din bänk i kyrkan, meddela bara tjänstgörande präst eller kyrkvärd om detta i förväg.

Numera använder vi oss även av så kallad "pilgrimsvandring", det vill säga att prästen och en kyrkvärd står framför altarringen och gudstjänstdeltagarna passerar och tar emot både bröd och vin en och en i taget.

Nattvardsbrödet som användes i vår församling är glutenfritt.


Sockenbud

Om du önskar nattvard i hemmet kan du kontakta präst eller expedition för överenskommelse om tidpunkt.
Alla rättigheter reserverade Örkeneds Församling 2021
Besöksadress Örkeneds Församling Göingegatan 2
Lönsboda
Postadress Örkeneds Församling Box 73 283 02 Lönsboda
Telefon 0479-200 43 E-postadress orkened.forsamling@svenskakyrkan.se