Du är här: Startsidan / Kyrka andra fastigheter

Örkeneds kyrka

Mitt i socknen där vägarna strålar samman, ligger kyrkan. Till kyrkan har Örkenedsborna sökt sig i alla tider. Den har varit den naturliga samlingspunkten och är så alltjämt.
Vår vackra kyrka, invigd 1788 under Gustav III:s regeringstid. Foto: Sven Hellgren


Initiativet till en ny kyrka i Örkened togs av dåvarande kyrkoherden Roloff Andersson i Glimåkra-Örkeneds pastorat. Gustav III:s arkitekt Carl Fredrik Adelcrantz med biträde av O. S. Tempelman tog fram ritning till bygget. Ritningen visar att man ursprungligen tänkt sig en korskyrka.

Grunden till kyrkan lades 1784 av murmästare Nils Billing, Kristianstad. Samtliga vapenföra män i församlingen fick hjälpa till med kyrkbygget. På väggarna i vapenhuset har man under putsen funnit siffror och initialer, som förmodlöigen är anteckningar om utförda dagsverken.

Kyrkans väggar uppfördes av kraftiga stenar som lades i lera. I Strönhult i södra delen av socknen utpekas den plats, varifrån lera hämtades. Timmerarbetet utfördes av Sjunne Holmgren från Rösjöholm. Om arbetarnas prestationer berättar en inskrift över ingången till sakristian:


"Måns Olsson och Nils Billing murade, Måns och Siunne Holmgren timrade täkte och inredde denna kyrka på 7½ månad. Församlingen skänkte allt trävirket, framförde sten och murbruk och gjorde 4860 daqsverk".

Kyrkans uppförande, som inte gick utan strider, tog lång tid i anspråk. Invigningen förrättades 1:a söndagen i Advent, den 30 november 1788. Men först 1790 var den fullt färdig med torn och altaruppsats.

Det mest karaktäristiska för kyrkan är den sällsynta och vackra kupolen, som röjer arkitektens säkra smak och sinne för proportioner.


Se Örkeneds kyrka invändigt


Alla rättigheter reserverade Örkeneds Församling 2021
Besöksadress Örkeneds Församling Göingegatan 2
Lönsboda
Postadress Örkeneds Församling Box 73 283 02 Lönsboda
Telefon 0479-200 43 E-postadress orkened.forsamling@svenskakyrkan.se