Du är här: Startsidan / Kyrka andra fastigheter / Församlingshemmet

Församlingshemmet

Församlingshemmets äldre del uppfördes redan 1891, som mangårdsbyggnad till Lönsbodagården, som då var lantbruk. Gården tillföll församlingen genom donation 1957 av August och Clara Cecilia Persson. Efter diverse renoveringar och tillbyggnader är det i dag en modern och flitigt utnyttjad del i vår verksamhet.


Församlingshemmet,  Foto: Sven Hellgren

I församlingshemmet finns ett väl fungerande serveringskök där det fixas kaffe och tilltugg i samband med de olika inslagen i församlingsverksamheten såsom diverse vuxenverksamhet i form av träffpunkter, församlingsaftnar, syföreningsträffar, lekmannakår samt kyrkkaffe efter vissa gudstjänster.

Även konfirmationsundervisningen sker mestadels i vårt församlingshem.

Här inryms dessutom församlingens barn/och körverksamhet och i det sammanbyggda annexet bedrivs sedan många år scoutverksamhet.

Församlingshemmet har en egen husmor som svarar för vård och omsorg om både besökare och anläggning.

Du kan nå  Åsa på telefon 0479-204 54.


Det finns också möjlighet att hyra församlingshemmet i samband med olika förrättningar såsom begravning, dop, vigsel eller annat tillfälle med anknytning till församlingens verksamhet.

Taxan för hyra är för närvarande

Grundhyra med upp till 40 personer            400:-

41 – 70 personer                                         700:-

1 och upp till max 150 personer                  900:-              
Alla rättigheter reserverade Örkeneds Församling 2020
Besöksadress Örkeneds Församling
Postadress Örkeneds Församling Box 73 280 70 Lönsboda
Telefon 0479-200 43 E-postadress orkened.forsamling@svenskakyrkan.se