Du är här: Startsidan / Startsidan / Begravning

Begravning

Välkommen att anmäla begravning i Örkeneds församling.


För medlem i Svenska kyrkan sker begravning kostnadsfritt vad gäller förrättning i kyrkan med präst och kyrkomusiker.

Du kan anmäla dödsfall och begravning till begravningsentreprenören eller direkt till pastorsexpeditionen.

Tjänstgörande präst tar kontakt med anhöriga för att med dessa bestämma förrättningens utformning, psalmval och dylikt.

Begravningar sker på följande tider: onsdagar kl. 11, fredagar kl. 10 eller 13.

I gravkapellet som finns i förvaltningsbyggnaden har ni som anhöriga möjlighet att själva eller i samråd med begravningsentreprenör medverka vid bisättning.

Minnesstund efter begravningen kan erbjudas i vårt församlingshem.

Flera olika gravsättningsalternativ kan erbjudas. Kontakta begravningsentreprenör eller församlingsexpedition för närmare upplysning.

För er som inte är medlemmar i Svenska Kyrkan och undrar om hur begravningen skall hanteras hänvisar vi till vårt begravningsombud Anders Larsson.
Kontakt: mobil 073-301 28 22, mailadress anders.tretom@gmail.com Vad innebär den kristna begravningsgudstjänsten?

I begravningsgudstjänsten tar församlingen och de sörjande avsked och överlämnar den som har dött åt Guds barmhärtighet. Kyrkan tror och bekänner att Jesus Kristus genom sin död har burit människans död och genom sin uppståndelse segrat över döden och öppnat vägen till det eviga livet.Vid begravningen kommer såväl sorgen och dödens allvar som hoppet och uppståndelsens ljus till uttryck. Den blir samtidigt en påminnelse för de närvarande att själva besinna sig inför livets frågor och dödens allvar.
Den dubbelhet av död och liv, mörker och ljus som finns i varje människas liv och i korsets evangelium sätter således sin prägel på begravningen, men sorgen och döden får en ny och annorlunda karaktär, när den bärs upp av uppståndelsens och den himmelska lovsångens ton.

Källa: Kyrkoordningen kap 24

Alla rättigheter reserverade Örkeneds Församling 2021
Besöksadress Örkeneds Församling Göingegatan 2
Lönsboda
Postadress Örkeneds Församling Box 73 283 02 Lönsboda
Telefon 0479-200 43 E-postadress orkened.forsamling@svenskakyrkan.se