Du är här: Startsidan / Startsidan / Dop

Dop

Välkommen till dop i Örkeneds församling!


Kontakta präst eller pastorsexpeditionen när ni vill få ert barn döpt och kom överens om tidpunkt och om ni vill att ert barn skall döpas i gudstjänst eller vid speciell dopgudstjänst. Kontakt. 

Måste man då döpas i en kyrka eller går det lika bra på annan plats?

Vi präster i Örkeneds församling är överens om att det visserligen är en fördel att ha dopet i kyrkan i den gudstjänstfirande församlingen. På så sätt blir dopet kungjort i församlingens mitt och deltagarna blir påminda om dopets vikt och innebörd. Men naturligtvis går det även bra att ha dopet i hemmet om man gärna vill det eller någon har svårt att ta sig till kyrkan.
Välkomna alltså att boka dop hos pastorsexpeditionen eller direkt hos någon av våra präster!

Kontakta även Lokala Skattemyndigheten för att meddela vilka namn ni vill att ert barn ska döpas till.

Församlingen kan erbjuda lån av dopklänning för barnet. Kontakta i så fall expeditionen.

Församlingshemmet kan hyras för eventuell samling efter dopet.

Vad innebär dopet?

Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus. Dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den Helige Andens namn. Genom jordiska medel får människan del i Guds rike. 


Dopet är en engångshandling, vid vilken Gud treenig tar upp människan i sin gemenskap och för henne in i sin världsvida kyrka och församling. Dopet sker därför vanligen i församlingens gemensamma gudstjänst.


Kyrkans uppdrag är att alla människor skall nås av erbjudande om dop. Såväl barn som ungdomar och vuxna kan ta emot dopet. Det är församlingens uppgift att ombesörja att dopundervisning sker.

Faddrar kan också utses för att tillsammans med de närstående ta ett särskilt ansvar för den döptes fostran till människa och kristen.

Dopet kan senare bekräftas i församlingens gemenskap, vid konfirmation och annan gudstjänst där dopet aktualiseras.
Källa: Kyrkoordningen kap 19
Dopfunten härör från den gamla kyrkan och är daterad Anno 1696. 

Foto: Sven HellgrenSe Svenska kyrkans hemsida för mer information om dop.


Alla rättigheter reserverade Örkeneds Församling 2021
Besöksadress Örkeneds Församling Göingegatan 2
Lönsboda
Postadress Örkeneds Församling Box 73 283 02 Lönsboda
Telefon 0479-200 43 E-postadress orkened.forsamling@svenskakyrkan.se