Du är här: Startsidan / Startsidan / Gudstjänst


Gudstjänst

Vad är det?

Det är när vi samlas i kyrkan, församlingshemmet eller någon annanstans och ger Gud vår tillbedjan och lovsång. Det är när vi lyssnar till Guds levande ord ur Bibeln och en predikan eller betraktelse över detta ord. Sången och musiken fördjupar det andliga samspelet mellan gudstjänstdeltagarna och Gud, vår skapare.

Gudstjänsten är en av Svenska kyrkans fyra grundpelare, som stipuleras i Kyrkoordningen för det ständigt pågående byggandet av en kristen församling. Dessa är Gudstjänst, Undervisning, Diakoni och Mission. Av dessa är Gudstjänsten den allra viktigaste, för församlingens andliga liv.


Vill du veta mer om gudstjänster gå in på svenska kyrkans hemsida.

Alla rättigheter reserverade Örkeneds Församling 2021
Besöksadress Örkeneds Församling Göingegatan 2
Lönsboda
Postadress Örkeneds Församling Box 73 283 02 Lönsboda
Telefon 0479-200 43 E-postadress orkened.forsamling@svenskakyrkan.se