Du är här: Startsidan / Startsidan / Välkommen

Välkommen till Örkeneds församling!

Vår kyrka står öppen för Dig.

Vi hoppas att även Du är öppen för vår kyrka.


Osby kommun bildades 1974 efter en kommunsammanslagning av Osby, Loshult och Örkeneds kommuner samt Visseltofta församling. Kommunen har drygt 13 250 invånare. Osby är Skånes nordligaste kommun och gränsar till såväl Småland som Blekinge.
Örkeneds församling ligger i Skånes nordöstra hörn, i Osby kommun. 

Här kan du kombinera närheten till städers puls med den lugna gården på landet. Med goda kommunikationer i kommunen, som till exempel Södra stambanan, har du bara en timme till Malmö. På samma tid kommer du till Växjö med bland annat dess universitet och det är knappt två timmar till närmaste huvudstad, Köpenhamn.

Tack vare Osbys kommuns läge och tågförbindelser finns det också goda pendlingsmöjligheter. Samtidigt har du naturen och vildmarken runt hörnet. Avståndet från Lönsboda till Osby centralort är ca 2 mil, till Älmhult ca 2 mil, till Olofström ca 2 mil och till Broby ca 2,5 mil.

Örkeneds församling är Lunds stifts till ytan största församling. Vid slutet av föregående år var 2177 av de 2925 invånarna i Örkeneds församling medlemmar i Svenska kyrkan vilket motsvarar 74,4 procent av befolkningen. Församlingen gar en kyrka som ligger mitt i byn Lönsboda. I den firas varje sön- och helgdag huvudgudstjänst kl. 10 och morgonbön på onsdagar kl. 8.30.

I församlingshemmet samlas olika körer, träffpunkt och andra gemenskapsträffar för alla åldrar, barnverksamhet i olika grupper beroende på ålder samt ekumeniska bönesamlingar och församlingskåren. På somrarna brukar det förutom huvudgudstjänsterna i kyrkan firas friluftsgudstjänster i några av de 67 byarna som ingår i församlingen.

Församlingen står nu i begrepp att arbeta fram en ny församlingsinstruktion i vilken man kommer att lägga vikt vid en del nya arbetsformer och formulera en aktuell framtidsvision.

Ekonomin är stabil. Personalstyrkan utgörs av två präster, en kantor, en kanslist, en barnledare, en husmor och tre vaktmästare.Alla rättigheter reserverade Örkeneds Församling 2021
Besöksadress Örkeneds Församling Göingegatan 2
Lönsboda
Postadress Örkeneds Församling Box 73 283 02 Lönsboda
Telefon 0479-200 43 E-postadress orkened.forsamling@svenskakyrkan.se