Du är här: Startsidan / Startsidan / Välkommen / Kontakta oss


Här hittar ni oss:

Besöksadress:

Göingegatan 2,

283 72  LÖNSBODA


Postadress:

Box 73

283 02  LÖNSBODA


Telefoner:

Pastorsexpeditionen: 0479-200 43

Prästernas telefon: 0479-212 27

Kyrkogårdsförvaltningen: 0479- 215 30

Örkeneds kyrka, sakristian och kyrkvaktmästare: 0479-215 32

Församlingshemmet, kök samt barn- och musikverksamheten: 0479-204 54

Kyrkorådets ordförande Lars Olofsson: 0479-212 14, 070-588 12 14

Kyrkofullmäktiges ordförande Catarina Johansson


Öppettider för besök på pastorsexpeditionen:

Helgfria måndagar, tisdagar och fredagar 09.00-12.00.

Torsdag 12.00-14.00. 


Vaktmästarexpeditionen är öppen för besök:

Helgfria måndagar, tisdagar och fredagar 9.00-9.30


Församlingens mailadress:

orkened.forsamling@svenskakyrkan.se


Personal:


Kyrkoherde Iván Barasevity von Knezy

Mobil: 0703-76 87 33 eller 073-523 81 81 

E-post: knezy@hotmail.comKomminister  Dan Eckeskog

Mobil: 070- 788 43 60 

E-post: dan.eckeskog@svenskakyrkan.se             Kantor Anette Sundin Carlsson   

             Telefon: 0479-204 54 mobil:070-734 69 60      

             E-post: anette.sundin-carlson@svenskakyrkan.se                 

                     Kamrer/kanslist  Susanne Andkvist      

                    Telefon: 0479-200 43

                     E-post: orkened.forsamling@svenskakyrkan.se   Husmor  Åsa Ingmansson

Mobil: 0479-204 54   
   Kyrkvaktmästare: telefon och fax: 0479- 215 30

   Anders Persson  mobil: 070-681 84 12

   Tomas Molin  mobil: 070-25 66 969 

   Peter Jönsson  mobil: 072-70 39 007

                                                

                                      

                       Barntimmeledare Edita Svasiene

                       Telefon: 0479-204 54 mobil: 073-815 78 07
Kyrkorådets ordförande Lars Olofsson

Lars Olofsson: telefon: 0479-212 14

Mobil: 070-588 12 14

E-post: 047921214@telia.com


Kyrkofullmäktiges ordförande Catarina Johansson

telefon: 0479-214 18                   

Mobil: 0702-68 90 53

E-post:


Kyrkvärdar:

Tore Gunnarsson: telefon: 0479-205 83

Eija Andersson: telefon: 070-294 08 67

Inga-Lill Book: telefon: 0479-212 28

Ingrid Karlsson: telefon: 0479-200 10

Annelie Frostensson: telefon: 0479-213 04

Håkan Håkansson: telefon 070-660 38 14


Missionsombud i Örkeneds församling

För Svenska kyrkans internationella arbete:

Inga-Lill Book

Siv Henningsson


För SKUT (Svenska Kyrkan i UTlandet):

Kyrkoherde Iván Knézy

Alla rättigheter reserverade Örkeneds Församling 2018
Besöksadress Örkeneds Församling
Postadress Örkeneds Församling Box 73 280 70 Lönsboda
Telefon 0479-200 43 E-postadress orkened.forsamling@svenskakyrkan.se