Du är här: Startsidan / Startsidan / Vigsel

Vigsel

Välkomna att viga er i Örkeneds församling!

Kontakta präst eller expedition och berätta om Era planer på vigsel.

Vigsel sker som regel på lördagar.
Församlingen kan erbjuda lån av brudkrona i silver. (se bild nedan)
Innan vigsel kan ske behöver brudparet   begära hindersprövning frånSkatteverket.  Blanketterna för denna ansökan finns härTänk på att det kan ta  upp till 3 veckor innan man får tillbaka blanketterna som gäller sedan i 4 månader. Prästen behöver ha "Intyg om hindersprövning" och "Intyg om vigsel" för att få viga paret.

Vigselgudstjänsten kan utformas av präst och musiker i samråd med brudparet. Prästen är ytterst ansvarig för vigselgudstjänsten och dess olika moment.

Vill du veta mer om vigsel, se svenska kyrkans hemsida.


Vad innebär den kristna vigseln?

Genom vigseln förenas kvinnan och mannen i äktenskapet. De lovar att med varandra i livslång trohet dela livets glädje och sorg. Äktenskap och familj är en grundläggande gemenskapsform i samhället.


Vigseln markerar högtiden, glädjen och ansvaret vid övergången till denna gemenskap. Kyrkan vill med Jesus Kristus som förebild visa makarna på den inbördes gemenskapen och det ömsesidiga tjänandets väg, men också på vars och ens behov av egen gudsgemenskap och på familjens öppenhet för alla som behöver dess omtanke. Guds närvaro i äktenskapet ger makarna hjälp att leva med varandra i kärlek och vara ett vittnesbörd för omgivningen.
I kyrkans vigselgudstjänst ger kvinnan och mannen sina äktenskapslöften offentligt inför Gud, 
varandra och församlingen eller de vittnen som är närvarnade.

Båda skall var för sig fritt samtycka till äktenskapet. Gud sammanfogar de båda till ett. Prästen tillkännager att de är äkta makar och Guds välsignelse nedkallas över äktenskapet. De närvarande deltar i förbön och firande och blir påminda om vad en sann och äkta gemenskap i äktenskapet innebär.
Äktenskap kan även ingås genom borgerlig vigsel eller enligt någon annan ordning. Efter en sådan vigsel kan makarna få del av vår kyrkas förbön och välsignelse.

Källa: kyrkoordningen 23 kap
Församlingens brudkrona. Till utlåning vid bröllop. Foto: Sven Hellgren

Alla rättigheter reserverade Örkeneds Församling 2021
Besöksadress Örkeneds Församling Göingegatan 2
Lönsboda
Postadress Örkeneds Församling Box 73 283 02 Lönsboda
Telefon 0479-200 43 E-postadress orkened.forsamling@svenskakyrkan.se