Du är här: Startsidan / Startsidan / Gudstjänst / Några av våra gudstjänster

Några av våra Gudstjänster

Några av gudstjänsterna som vi firar i Örkeneds församling är följande: Högmässa, Söndagsmässa och Veckomässa. Här är både Guds Ord och nattvarden de allra mest centrala momenten.

I nattvarden möter vi Gud som vår Frälsare och försonare. Jesus själv instiftade denna heliga måltid. Den är bland annat tecken på syndernas förlåtelse, vår kristna gemenskap och en förebådelse av den stora nattvarden i himmelen och evigheten.

Dessutom kan nämnas några gudstjänster utan nattvard: Gudstjänst, Familjegudstjänst och Temagudstjänst. Dessa är även huvudgudstjänster  som vi firar ungefär en gång i månaden..

Familjegudstjänsten är en enklare huvudgudstjänst där särskilt barnen står i centrum och utformningen är enklare för deras skull.

En Temagudstjänst har ett eget tema utöver helgdagens ämne, t ex "Jesu väg för oss".


"Gud är mitt ibland oss med sin tjänarskara,

kerubim med röster klara.

Helig, helig, helig sjunger till Hans ära

änglar som hans bud får bära.

Hör. o Gud, sångens ljud, när ock vi vår ringa lovsång dig vill bringa."

/Svenska psalmboken 79, vers 2/


Alla rättigheter reserverade Örkeneds Församling 2021
Besöksadress Örkeneds Församling Göingegatan 2
Lönsboda
Postadress Örkeneds Församling Box 73 283 02 Lönsboda
Telefon 0479-200 43 E-postadress orkened.forsamling@svenskakyrkan.se