Du är här: Startsidan / Startsidan / Välkommen / Diakoni


Diakoni

Svenska kyrkans sociala arbete kallas diakoni. Genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet är det kyrkans uppdrag att möta människor i utsatta livssituationer. Grunden för detta är Guds kärlek, som den möter oss i människan Jesus Kristus.

Diakonins uppdrag är att ge människor i samhällets marginal plats i församlingens mitt.

Församlingens präster arbetar under tystnadsplikt. De besöker äldre och sjuka, och samtalar med enskilda personer om livets glädjeämnen och svårigheter. Vi har även ett antal frivilliga som gör hembesök hos behövande.

När du behöver prata med någon utomstående, ställa frågor om Gud och livet, få tröst eller hitta styrka finns Svenska kyrkans präster och frivilliga till hjälp.

Vår församling har även ett gott samarbete med vår skola, Örkenedskolan.

Svenska kyrkans personal finns på sjukhus, skolor, äldreboenden och många andra platser. De finns för att stödja i svåra situationer och hjälpa människor att finna möjligheter. Du kan vända dig direkt till församlingen för att få kontakt med en präst. 

Sockenbud är en möjlighet som tycks ha fallit i glömska allt mer. Om du är sjuk eller svag och vill dela nattvardens heliga gemenskap, kan du ringa till vår expedition 0479-200 43 eller direkt till församlingens präster 0479-212 27. 

När någon i församlingen fyller 90 år eller mer, så får de besök av präst, om de så önskar. Dessutom anordnar vi en gemensam födelsedagsfest, Vårfesten, för de som fyller 80, 85, 90 och 95 år under innevarande år. 

Inför 3 av livets stora skeden, dop, vigsel och begravning, så brukar prästerna träffa de anhöriga med ett förberedande samtal.

Alla rättigheter reserverade Örkeneds Församling 2021
Besöksadress Örkeneds Församling Göingegatan 2
Lönsboda
Postadress Örkeneds Församling Box 73 283 02 Lönsboda
Telefon 0479-200 43 E-postadress orkened.forsamling@svenskakyrkan.se