Du är här: Startsidan / Startsidan / Välkommen / Kyrkvärdar

Våra kyrkvärdar

Att vara kyrkvärd är det äldsta och förnämsta lekmannauppdraget inom den kristna församlingen. Riktigt hur långt tillbaka i tiden det sträcker sig vet man inte bestämt.Foto: Sven Hellgren

Självklart måste den som utses till kyrkvärd vara döpt och dela kyrkans tro och lära.
Kyrkvärdarna i vår församling har bland annat följande uppgifter:
*  Ta emot och hälsa välkommen till kyrkan samt dela ut agenda och psalmböcker
*  Läsa dagens bibeltexter
*  Att vid barndop hälsa det nydöpta barnet välkommen till vår församling
*  Att genom ljuständning ta farväl i samband med tacksägelse vid dödsfall
*  Att ta upp samt räkna och redovisa kollekter
*  Att vid behov vara prästen behjälplig vid påtagning av mässkrud
*  Att tillsammans med kyrkoherde ansvara för kyrkans inventarier
*  Att vara behjälplig vid nattvardsutdelande
*  Att överhuvudtaget finnas till hands om du behöver hjälp med något i samband med ditt kyrkobesök
I vår församling har vi glädjen att förfoga över fem kyrkvärdar som utöver sitt kyrkvärdskap även är varmt engagerade i församlingens lekmannakår.


Eija Anderssson tel. 070-294 08 67

Ingrid Karlsson tel. 0479-200 10

Håkan Håkansson tel. 070-660 38 14

Annelie Frostensson tel. 0479-213 04


Alla rättigheter reserverade Örkeneds Församling 2021
Besöksadress Örkeneds Församling Göingegatan 2
Lönsboda
Postadress Örkeneds Församling Box 73 283 02 Lönsboda
Telefon 0479-200 43 E-postadress orkened.forsamling@svenskakyrkan.se