Du är här: Startsidan / Startsidan / Välkommen / Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige i Örkeneds församling

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ. Kyrkofullmäktige eller direktvalt kyrkoråd skall finnas i alla församlingar med minst 500 kyrkotillhöriga. Sammansättningen av kyrkofullmäktige sker genom direkta val av röstberättigade i församlingen. Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och som fyllt 16 år senast på valdagen får rösta i kyrkovalet. I vår församling sammanträder fullmäktige som regel 3 gånger årligen. Alla fullmäktiges sammanträden är offentliga. Fullmäktige skall bestå av udda antal ledamöter och vara minst 15 i en församling med högst 5000 medlemmar. I vår församling består därför fullmäktige för perioden 2013-2017  av 15 ordinarie ledamöter samt 6 ersättare. 


Ordinarie ledamöter 2018-2021

Catarina Johansson, ordförande

Annelie Frostensson, vice ordförande

Siv Henningsson, Lönsboda

Lars Olofsson, Lönsboda

Håkan Håkansson, Lönsboda

Karin Håkansson, Lönsboda

Lars Erik Håkansson, Lönsboda

Therrese Nyberg, Lönsboda

Margareta Juhlin, Hunshult

Henry Nilsson, Gisslaboda

Eija Andersson, Lönsboda

 Harry Andersson, Lönsboda

Pia Malmsten, Lönsboda

Arnold Magnusson, Trulsatorp

Lena Bredåker, Lönsboda
 

Ersättare:

Rosita Andersson, Lönsboda

Carina Eliasson, Åbuen

Ronni Eliasson, Åbuen

 Gina Pihlblad, Lönsboda

Jimmy Ekborg, Lönsboda

Kerstin Andersson, Lönsboda

Laila Nilsson, Lönsboda

Maria Lindholm Hansson, Lönsboda

Tore Ekeberg, Lönsboda

Alla rättigheter reserverade Örkeneds Församling 2021
Besöksadress Örkeneds Församling Göingegatan 2
Lönsboda
Postadress Örkeneds Församling Box 73 283 02 Lönsboda
Telefon 0479-200 43 E-postadress orkened.forsamling@svenskakyrkan.se