Du är här: Startsidan / Startsidan / Välkommen / Mission

Mission

Mission innebär att dela med sig av sin tro och sitt hopp till andra, i Sverige och i hela världen. Detta är en central uppgift för Svenska kyrkan.

Det finns saker som borde vara självklara, som att kvinnor och män ska ha samma rättigheter och möjligheter att vara med och forma samhället och sina liv. Samtidigt räcker det att gå mindre än 100 år tillbaka i tiden i vårt eget land. Då hade kvinnor ingen rösträtt och de som stred för den ansågs vara oansvariga mödrar som svek sina barn och män.
I många utvecklingsländer är kampen för jämställdhet den viktigaste utvecklingsfrågan. I Svenska kyrkans internationella arbete möter vi många kvinnor och män som med mod och kraft kämpar mot kvinnlig omskärelse, för kvinnors rätt till att äga mark och som driver frågan om lika representation i kyrka och parlament.

Du kan vara med och stödja Angela, Saida, Yasmina och Ben när de på olika håll i världen arbetar utifrån den grundläggande skapelsetanken: att alla människor – män, kvinnor, flickor och pojkar – är skapade till Guds avbild och därmed har lika värde och lika rättigheter. Det finns en glasklar koppling mellan ökad jämställdhet och minskad hunger. Låt oss därför göra allt för jämställdheten.

Din insats behövs!

Erik LysÚn
Internationell chef, Svenska kyrkan


I Örkeneds församling samlar vi in pengar till Svenska Kyrkans internationella arbete genom kollekter, bössinsamling, lotterier och, syföreningen.Alla rättigheter reserverade Örkeneds Församling 2021
Besöksadress Örkeneds Församling Göingegatan 2
Lönsboda
Postadress Örkeneds Församling Box 73 283 02 Lönsboda
Telefon 0479-200 43 E-postadress orkened.forsamling@svenskakyrkan.se