Du är här: Startsidan / Startsidan / Välkommen / Stöd och hjälp

Stöd och hjälp

 * Du kan med förtroende vända dig till någon av våra präster om du behöver samtal om något viktigt i ditt liv. Prästerna har ovillkorlig tystnadsplikt.

* Du kan få hjälp av expeditionen eller prästerna med frågor rörande dop, konfirmation, vigsel begravning.

* Du kan få hjälp av expeditionen med att förmedla gåvor vid begravningar.

* Du kan kontakta vår barnledare om du vill att ert barn skall vara med i någon av våra barngrupper.

* Du kan vända dig till vår kantor om du är intresserad av att sjunga i någon av våra vuxenkörer eller barnkörer.

* Du kan få hjälp av våra vaktmästare med att hitta gravar och annat som gäller våra kyrkogårdar.

* Du kan vända dig till vaktmästare eller expeditionen om du vill få hjälp med skötsel eller utsmyckning av gravar.

* Du kan vända dig till husmor om du vill hyra församlingshemmet i samband med dop eller annan privat samling med anknytning till kyrklig verksamhet.

* Du kan vända dig till någon av kyrkorådets ledamöter om du undrar om något inom församlingen. Alla protokoll från kyrkoråd är offentlig handling och finns på expeditionen.

* Du kan närvara vid alla kyrkofullmäktiges sammanträden.

* Du är alltid välkommen till alla våra gudstjänster och sammankomster.

Alla rättigheter reserverade Örkeneds Församling 2021
Besöksadress Örkeneds Församling Göingegatan 2
Lönsboda
Postadress Örkeneds Församling Box 73 283 02 Lönsboda
Telefon 0479-200 43 E-postadress orkened.forsamling@svenskakyrkan.se