Du är här: Startsidan / Våra kyrkogårdar / Begravningsskick / Askgravlund


Askgravlund:

En ny begravningsform är klar att tas i bruk under vintern 2012.

Den nya så kallade askgravlunden är belägen på gamla kyrkogårdens sydvästra del där en gammal gravplats har tagits i anspråk.

Askgravlund är en anonym begravningsplats där askan lägges inom ett anvisat område utan angivande om plats. En namnbricka anbringas i samband med urnsättningen på den befintliga gamla gravstenen där den gravsattes namn anges.

Denna begravningsform skall komplettera våra tidigare begravningsalternativ.


Bestämmelser för askgravlunden på Örkened kyrkogård

Gravplatsen upplåtes utan gravrätt

Gravsättningen kan ske med eller utan urna

Anhöriga har rätt att närvara vid gravsättningen

Makars stoft kan läggas tillsammans

Gravsättningsplatsens läge får inte markeras på gravplatsen

Församlingen ordnar med namnplatta med den gravsattes namn som anbringas på den gemensamma    gravstenen. Kostnad 950 kronor per gravsättning.

Kostnaden för namnskylten skall erläggas i förskott innan gravsättning sker

Smyckning får endast ske med snittblommor och ljus på härför avsedd blom-och ljusbärare.

Ingen plantering eller annan utsmyckning är tillåten

* Förvaltningen ansvarar för skötslen av askgravlunden

* Församlingen äger rätt att ta bort minnesplattan med de gravsattas namn efter 25 år

* Före gravsättning skall anhöriga noggrant informeras och skriftligen bekräfta att man tagit del av och accepterat    bestämmelserna för askgravlunden.


Alla rättigheter reserverade Örkeneds Församling 2020
Besöksadress Örkeneds Församling
Postadress Örkeneds Församling Box 73 280 70 Lönsboda
Telefon 0479-200 43 E-postadress orkened.forsamling@svenskakyrkan.se