Du är här: Startsidan / Våra kyrkogårdar / Begravningsskick / Minneslund

Minneslund:

Minneslunden är ett gravskick av kollektiv och anonym karaktär där avlidnas aska grävs ner inom ett gemensamt område. Askans läge i Minneslunden markeras inte och enskilda gravvårdar och planteringar förekommer inte. Nedgrävning av aska utförs av vaktmästarna under värdiga former utan närvaro av anhöriga. Gravsättning av aska sker endast under vegetationsperioden. Församlingen ansvarar för minneslundens vård och för all plantering inom denna. 

De avlidna hedras med snittblommor eller ljus i härför avsedd ljus- och blombärare. Här tar kyrkogårdspersonalen bort vissna blommor och utbrända ljus. Kontakta gärna kyrkoförvaltningen för ytterligare information.


Alla rättigheter reserverade Örkeneds Församling 2020
Besöksadress Örkeneds Församling
Postadress Örkeneds Församling Box 73 280 70 Lönsboda
Telefon 0479-200 43 E-postadress orkened.forsamling@svenskakyrkan.se