Du är här: Startsidan / Våra kyrkogårdar / Begravningsskick / Urngravar

Urngravplatser:

Urngravplatser är också mycket vanligt förekommande. Även de upplåts med 25 års gravrätt. Traditionella urngravplatser finns i kvarteret "Rosen" på Östra kyrkogården. Med liggande stenar och rabatt. Gravplatsstorleken är 1,10 x 1,10 m. 

Urngrav med natursten fins i en viss del av kvarteret "Liljan" på Östra kyrkogården. Gravplatsens storlek är 1,20 x 1,20 meter.

Naturstenen (gravstenen) skall vara hämtad direkt ute i naturen. Man kan antingen själv välja ut stenen i naturen eller få hjälp av en stenfirma. Stenens storlek får ej överstiga 50 cm. Över marken får den vara högst 15 cm. Den synliga delen av stenen får inte vara bearbetad, kluven, avkilad, huggen eller dylikt. Innan stenen graveras och placeras skall förslagsritning på densamma lämnas till kyrkogårdsförvaltningen för godkännande.

Någon rabatt eller plantering får inte tas upp vid stenen. Endast lösa snittblommor och levande ris, utan påhängda dekorationer, får sättas vid kanten av stenen liksom ljuslykta eller krans.

Placering av vaser och lyktor skall ej vara av permanent karaktär.

Privata vaser och ljuslyktor tar inte kyrkogårdsförvaltningen ansvar för.


Alla rättigheter reserverade Örkeneds Församling 2020
Besöksadress Örkeneds Församling
Postadress Örkeneds Församling Box 73 280 70 Lönsboda
Telefon 0479-200 43 E-postadress orkened.forsamling@svenskakyrkan.se