Du är här: Startsidan / Våra kyrkogårdar / Bisättning/Begravning

Till gravrättsinnehavare och anhöriga som har mist en närstående

Örkeneds  församling vill härmed berätta något om olika alternativ som kan komma ifråga beträffande begravning och gravfrågor efter en anhörigs bortgång så att det kan bli ett fint minne för stunden och eftervärlden.


BISÄTTNING

I vår församling finns ett kyl- och bisättningsrum i förvaltningsbyggnaden.

Här kan de anhöriga själva eller i samråd med begravningsentreprenören anordna bisättning och få eventuella önskemål tillgodosedda.

 

BEGRAVNING

I samråd med präst, kantor eller begravningsentreprenör kan de anhöriga sedan planera begravningsgudstjänsten. Man kan då överenskomma om musik, sånger, prestaver och eventuellt egna bärare, så att begravningsakten kan utföras enligt de anhörigas önskan.

Minnesstunden efter begravningsgudstjänsten kan ordnas i vårt församlingshem, mot fastställd hyreskostnad, antingen i egen regi eller med hjälp av annan.

 

Församlingen har flera gravalternativ att erbjuda. Se begravningsskick

Gravrättstiden är 25 år, från och med sista gravsättning.    

Denna tid kan förlängas.

Ramlist runt gravar får ej anläggas på Nya och Östra Kyrkogården.


Alla rättigheter reserverade Örkeneds Församling 2021
Besöksadress Örkeneds Församling Göingegatan 2
Lönsboda
Postadress Örkeneds Församling Box 73 283 02 Lönsboda
Telefon 0479-200 43 E-postadress orkened.forsamling@svenskakyrkan.se