Du är här: Startsidan / Våra kyrkogårdar / Ordningsregler för våra kyrkogårdar

Ordningsregler för våra kyrkogårdar

Kyrkogården är de dödas vilorum. Därför skall vi respektera stillheten och friden på våra kyrkogårdar och följa de föreskrifter som är utfärdade.

Foto: Sven Hellgren


Att tänka på:
* Dekorationer och blommor av konstmaterial är ej tillåtna
* Stäng grindarna vid besök på kyrkogården för att hindra rådjurens tillträde
* Plantera inte för nära gräskanterna
* Håll efter buskar och växter så att de inte går utanför gravplatsen
* Lägg inga vaser, lyktor, handverktyg eller annat bakom gravstenen eftersom det kan skada våra maskiner
* Glasvaser eller glasburkar får ej användas. Använd istället gärna våra lånevaser
* Cykelåkning är ej tillåten på kyrkogården och hunden får inte heller medtagas
* Sjunkande gravar, tjällossning och trädrötter har under året bidragit till att många gravstenar lutar och riskerar att falla omkull. Gravrättsinnehavaren är skyldig se till att minnesstenarna rätas upp. Säkerheten, som är en arbetsmiljöfråga, blir bättre och det blir snyggare på kyrkogården. Vet du inte vart du skall vända dig kan du kontakta vaktmästarna.

Vid gravplatser på naturstensområden på Östra Kyrkogården gäller följande:
* Under gräsklippningsperioden får endast vaser med snittblommor användas. Dock ej på platta eller liknande
* Planterade växter får ej förekomma med undantag för påskliljor och ljung i kruka
* Lösa dekorationer får ej förekomma
* Tag gärna bort lyktorna före klippsäsongen
Om Ni vill spara Era dekorationer, ber vi Er att ta bort dem i god tid för att undvika att de hamnar bland avfallet.

Slutligen vill vi vädja till er om noggrannhet vid avfallssorteringen. Lägg allt som kan bli jord igen för sig och plast, krukor och annat ”svårsmält” för sig.

TÄNK PÅ MILJÖNAlla rättigheter reserverade Örkeneds Församling 2021
Besöksadress Örkeneds Församling Göingegatan 2
Lönsboda
Postadress Örkeneds Församling Box 73 283 02 Lönsboda
Telefon 0479-200 43 E-postadress orkened.forsamling@svenskakyrkan.se