Du är här: Startsidan / Startsidan / Vuxen / Församlingskåren

Församlingskåren

Svenska kyrkans lekmannaförbund samlar kvinnor och män, föräldrar och barn samt familjer till gemenskap, engagemang och ansvarstagande i Svenska kyrkan. - Svenska kyrkans lekmannaförbund främjar kristen gemenskap och fördjupning i kristen tro och i kyrkans liv. - Svenska kyrkans lekmannaförbund skapar opinion för kristen tro och kristna värderingar i samhällslivet - Svenska kyrkans lekmannaförbund är en mötesplats inom kyrkan för samtal om kyrkans uppgifter och möjligheter - Svenska kyrkans lekmannaförbund verkar för en positiv och engagerande syn på lekmannaskapet och är en röst för lekmän i Svenska kyrkan. 


Församlingskåren i Örkeneds församling. Foto: Sven Hellgren


Församlingskåren träffas. Församlingskåren (Lekmannakåren) i vår församling träffas som regel andra torsdagen i månaden i församlingshemmet kl. 18.30.  Vi läser ur boken om Bibeln, och samtalar runt kvällens avsnitt. Vi avslutar träffarna med kaffesamkväm och andakt. Vår församlingskår inbjuder dessutom till kyrkkaffe vid ett par olika tillfällen under året samt ansvarar för utdelningen av julblommor till sjuka och äldre i samband med julhögtiden.
 Alla som är intresserade är välkomna till våra möten! Du kan komma när det passar Dig. Du behöver inte känna dig tvingad att närvara varje gång.
 Vill du veta mer, kontakta Eija Andersson, 0479-230 22.

Alla rättigheter reserverade Örkeneds Församling 2021
Besöksadress Örkeneds Församling Göingegatan 2
Lönsboda
Postadress Örkeneds Församling Box 73 283 02 Lönsboda
Telefon 0479-200 43 E-postadress orkened.forsamling@svenskakyrkan.se