Du är här: Startsidan / Startsidan / Vuxen / Syföreningen

Syföreningen

Syföreningen träffas sista tisdagen i varje månad klockan 13.30 i församlingshemmet.

Välkommen till gemenskapen!


I gemenskap och arbete. Foto: Sven Hellgren

Den nuvarande Örkened kyrkliga syförening har en lång i historia.

Örkeneds kyrkliga syförening, bildades 1929.
Anna-Lisa Tegberg var under flera år på 1940 och 1950-talet en drivande kraft inom föreningen.
På 60-talet bildades ännu en syförening av dåvarande prästfrun Inez Glimelius. Den senare hade sina sammankomster på kvällstid och kom därför att kallas Lönsboda kyrkliga kvällssyförening.
Dessa båda syföreningar har därefter levt vidare var för sig fram tills för något år sedan, då de båda syföreningarna gick samman till en. Detta kom sig av att deltagarantalet med tiden har minskat och att nyrekryteringen inte skett i samma takt som avgången.
Idag har syföreningen ca 15 medlemmar som träffas regelbundet en gång i månaden.
Under den långa period som syföreningarna verkat har dess medlemmar framställt många vackra och varierade handarbeten som sålts dels vid auktioner och dels genom lotterier. Dessa alster har i sin tur inbringat stora penningsummor genom åren. Gåvorna som kommit in har skänkts både till utsmyckning i den egna församlingens kyrka men inte minst till humanitär hjälpverksamhet både lokalt och globalt.
Syföreningarna är alltså en mycket viktig del i församlingens arbete.
Den som tycker att detta verkar intressant och givande kan kontakta Ingrid Karlsson 0479 - 200 10.
Välkommen!


Alla rättigheter reserverade Örkeneds Församling 2021
Besöksadress Örkeneds Församling Göingegatan 2
Lönsboda
Postadress Örkeneds Församling Box 73 283 02 Lönsboda
Telefon 0479-200 43 E-postadress orkened.forsamling@svenskakyrkan.se